برگزاری کمیته بهداشت محیط، کنترل عفونت، دارو و تجهیزات بیمارستان

چاپ

در ادامه برگزاری کمیته‌های بیمارستانی،  در تاریخ 19/1/98 کمیته‌های بهداشت محیط، کنترل عفونت، دارو و تجهیزات بیمارستان در محل اتاق جلسه برگزار شد. در این کمیته‌ جناب آقای علی منصور لکورج ریاست محترم بیمارستان با اشاره به اهمیت برگزاری به موقع کمیته های بیمارستانی از زحمات همکاران تشکر نمودند. در ادامه کمیته‌ دبیران کمیته گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده و فعالیت‌های در دست اقدام ارائه نمودند.