برگزاری کارگاه موسیقی‌درمانی در بیمارستان ایثار

چاپ

اولین کارگاه موسیقی‌درمانی با مشارکت روانپزشکان و روانشناسان و توسط واحد کاردرمانی برای جانبازان معزز بستری در بیمارستان برگزار گردید. این روش به عنوان یکی از روشهای موثر در درمان بیماران اعصاب و روان در مراکز پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرد که به همت واحد روانشناسی بیمارستان به پروتکل درمانی بیمارستان اضافه گردیده است. ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر منصور لکورج ضمن تشکر از همکاران خواستار گسترش برنامه های جدید درمانی در فرایند درمان جانبازان شدند.