جلسه هماهنگی متخصصین روان‌پزشکی بیمارستان با ریاست بیمارستان ایثار

چاپ

جلسه هماهنگی متخصصین روان‌پزشکی بیمارستان با ریاست بیمارستان در تاریخ 11/4/98 با حضور متخصصین بیمارستان در اتاق ریاست محترم بیمارستان برگزار شد. در ابتدای جلسه متخصصین محترم بیمارستان نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص ارتقای کیفی خدمات درمانی ارائه‌شده بیان نموده و در ادامه ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکترعلی منصور لکورج ضمن تشکر از زحمات متخصصین محترم گزارشی از فعالیت‌های انجام‌یافته در سال 97 را ارائه نموده و خواستار مشارکت و ارائه پیشنهاد متخصصین محترم در بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده به جانبازان معزز بستری در بیمارستان شدند. ایشان با اشاره به تهیه استراتژی بیمارستان مبتنی بر نسل جدید اعتباربخشی خواستاری مشارکت حاضرین در تدوین برنامه‌های بیمارستان شدند. ایشان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای بیمارستان رعایت ضوابط بیمارستان و تلاش در کاهش زمان بستری بیماران و کنترل مصرف داروها را خواستار شدند. توسعه بیمارستان و اضافه شدن بخش زنان و کودکان را از محورهای عمده فعالیت در سال جاری اعلام نمودند.