واحدهای درمانی و اداری

واحدهاي مختلف درماني بيمارستان ايثار
واحد كاردرماني


کاردرماني عبارتست از علم و هنر استفاده از فعاليت هدفمند در جهت درمان بيماران جسميو رواني
اطلاعات بيشتر
واحد پرستاري

 
فعاليتهاي مديريت پرستاري به شرح زير مي باشد:
1- تامين و جذب نيرو در بخشها
اطلاعات بيشتر
واحد آزمايشگاهدرآزمايشگاه بيمارستان ايثار کليه آزمايش هاي روتين با پذيرش وجوابدهي کامپيوتري انجام مي گيرد
اطلاعات بيشتر
واحد مددكاراجتماعي

 
فعاليت مددكار اجتماعي در چار چوب اهداف تيمي در بيمارستان در 4 مرحله انجام مي گيرد
اطلاعات بيشتر
واحد الكترو شوك مغزيانجام بیش از 3000 جلسه ECT در بیمارستان ایثار
اطلاعات بيشتر
واحد داروخانه


داروخانه بيمارستان ايثار شهيد پارياب در كنار ساير واحدهاي درماني
اطلاعات بيشتر
واحد راديولوژي


بخش راديولوژي بيمارستان ايثار در سال 1383 به بهره برداري رسيد.
اطلاعات بيشتر
واحد اورژانس

 

بخش اورژانس بيمارستان ايثار با تجهيزات استاندارد...
اطلاعات بيشتر
واحد روان شناسي

 

.... خدمات روان شناختي براي بيماران بستري در بخش
اطلاعات بيشتر
واحد دندان پزشكي

 

با توجه به لزوم ويزيت دندان پزشكي ...
اطلاعات بيشتر

 

واحدهاي مختلف اداری بيمارستان ايثار
معاونت اداری ، مالی و پشتیبانی


معاونت اداری، مالی و پشتیبانی با استعانت از درگاه خداوند مهربان و بهره مندی از انسان دوستی، تجربه، مهارت و دانش همه کارکنان، خود را متعهد می داند
اطلاعات بيشتر
واحد كارگزيني

 
- هماهنگي و اقدام براي جذب و استخدام نيرو هاي انساني مورد نياز بر اساس ضوابط. اطلاعات بيشتر
واحد امور ماليتهيه و تنظيم صورتحساب هاي جانبازان و بيماران بستري
اطلاعات بيشتر
واحد تغذيه

 
تهيه و تدوين برنامه غذایی پایه و رژیم های غذایی بيماران با هماهنگي مسئولين پرستاري و پزشكان معالج براي دوره هاي مشخص درماني
اطلاعات بيشتر
واحد بهداشت محيطسركشي و بازديد و كنترل قسمت هاي مركز درماني
اطلاعات بيشتر
واحد تدارکات


مراجعه به مراکز خرید به منظور انجام خرید طبق ضوابط خرید جاری در مرکز مورد عمل طبق لیست مایحتاج
اطلاعات بيشتر
انبار


هماهنگي با مديريت مركز و ساير مسئولين ذيربط براي پيش بيني و برآورد ميزان مورد نياز بيمارستان به مواد غذايي و كالاهاي عمومي و تهيه ليست كلي اقلام
اطلاعات بيشتر
آشپزخانه

 

پيش بيني و برآورد نوع و مقدار مواد اوليه براي پخت و تهيه انواع غذاهاي مناسب طبق برنامه تنظيمي
اطلاعات بيشتر
نقلیه

 

دریافت دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه
اطلاعات بيشتر
Learn to play poker How To Play Poker and the best poker site is party poker

یادداشت هفته

شهدا از نگاه  حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی

ادامه مطلب...
Copyright © 2019 , ArtaData.ir. All Rights Reserved
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به بیمارستان ایثار شهید پاریاب می باشد و هر گونه اقتباس یا برداشت از آن با ذکر ماخذ بلامانع می باشد